... ...

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

  • CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

    Với tính chất quan trọng trong việc quản lý phương tiện vận tải trong hoạt động kinh doanh, Công ty CP SONADEZI Long Bình đã lựa chọn Việt Bảo Tín làm đối tác cung cấp giải pháp quản lý phương tiện vận tải.
    Đọc tiếp
  • BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI

    Bưu Điện tỉnh Đồng Nai với đội ngũ xe vận tải hàng hóa đa dạng và phong phú, nhu cầu giám sát hoạt động chặt chẽ. Do đó, đã lựa chọn Việt Bảo Tín là nhà cung cấp dịch vụ giám sát, quản lý phương tiện chuyên nghiệp ngay tại địa phương tỉnh Đồng Nai...
    Đọc tiếp
... Scroll