... ...

Nguồn dự phòng cho hệ thống camera an ninh

Nguồn dự phòng cho hệ thống camera an ninh, đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động bình thường kể cả trường hợp mất điện hoặc bị kẻ gian cố tình cắt điện ngoài

... Scroll